Vormen van LGMD

Er zijn op dit moment zo’n 30 vormen van LGMD waarvan een genetische oorzaak gevonden is. Eens in de zoveel tijd wordt er een nieuw gen ontdekt die tot eenzelfde patroon van spierzwakte lijdt en komt er een nieuwe vorm van LGMD bij. De typen LGMD zijn onder te verdelen in twee groepen: de vormen die recessief overerven (deze beginnen met LGMD-R gevolgd door een cijfer) en de vormen die dominant overerven (beginnend met LGMD-D gevolgd door een cijfer).

Het verschil tussen dominant en recessief

In principe heeft iedereen van elk gen twee kopieën: één van vader en één van moeder. Een dominant overervende ziekte betekend dat een afwijkend gen tot gevolg heeft dat iemand ziek wordt. Dit houdt in dat een ouder 50% kans heeft om deze ziekte door te geven aan een kind. Bij een recessief overervende ziekte wordt iemand pas ziek als in beide kopieën van het gen een foutje bevatten. Dit betekend dat iemand pas ziek wordt als hij/zij zowel van moeder als vader een afwijkend gen krijgt. Iemand met een afwijkend gen en een gezond gen is dus niet ziek en wordt een drager genoemd. Als beide ouders drager zijn, is de kans op een kind met de ziekte 25%. Als slechts een van beide ouders drager is, is de kans dat het kind ook drager is 50%, maar zal het kind niet de ziekte krijgen.

Oude en nieuwe naamgeving

Een aantal jaar geleden is de naamgeving van LGMD veranderd. In de oude naamgeving werd een 1 of 2 gebruikt om aan te geven of het een dominante vorm (LGMD1) of een recessieve vorm (LGMD2) betrof, gevolgd door opeenvolgende letters van het alfabet voor iedere vorm. Toen het einde van het alfabet was bereikt met LGMD2Z is besloten om over te gaan op een nieuwe naamgeving. Hierbij wordt met een D of R aangegeven of het een dominante (LGMD D) of recessieve (LGMD R) betreft, gevolgd door een cijfer en het aangedane gen (zie tabel 1 en 2). Er is toen ook goed gekeken of alle vormen voldoen aan de criteria voor LGMD of dat het ziekteverloop meer overeenkomsten vertoond met een ander ziektebeeld. Hierdoor zijn een aantal vormen bij een ander ziektebeeld gevoegd of hebben deze een andere naam gekregen (zie tabel 3).

Gen Oude naam Nieuwe naam
DNAJB6 LGMD 1D DNAJB6-gerelateerde LGMD D1
TNP03 LGMD 1F TNP03-gerelateerde LGMD D2
HNRNPDL LGMD 1G HNRNPDL-gerelateerde LGMD D3
CAPN3 LGMD 1I Calpaïne-3-gerelateerde LGMD D4
COL6A1, COL6A2, COL6A4 Bethlem myopathie dominant Collageen 6-gerelateerde LGMD D5

Tabel 1: oude en nieuwe naam dominante vormen

Gen Oude naam Nieuwe naam
CAPN3 LGMD 2A Calpaïne-3-gerelateerde LGMD R1
DYSF LGMD 2B Dysferline-gerelateerde LGMD R2
SGCG LGMD 2C γ-sarcoglycaan-gerelateerde LGMD R5
SGCA LGMD 2D α-sarcoglycaan-gerelateerde LGMD R3
SGCB LGMD 2E β-sarcoglycaan-gerelateerde LGMD R4
SGCD LGMD 2F δ-sarcoglycaan-gerelateerde LGMD R6
TCAP LGMD 2G Telethonine-gerelateerde LGMD R7
TRIM32 LGMD 2H TRIM32-gerelateerde LGMD R8
FKRP LGMD 2I FKRP-gerelateerde LGMD R9
TTN LGMD 2J Titine-gerelateerde LGMD R10
POMT1 LGMD 2K POMT1-gerelateerde LGMD R11
ANO5 LGMD 2L Anoctamin5-gerelateerde LGMD R12
FKTN LGMD 2M Fukutine-gerelateerde LGMD R13
POMT2 LGMD 2N POMT2-gerelateerde LGMD R14
POMGnT1 LGMD 2O POMGnT1-gerelateerde LGMD R15
DAG1 LGMD 2P α-dystroglycaan-gerelateerde LGMD R16
PLEC LGMD 2Q Plectine-gerelateerde LGMD R17
TRAPPC11 LGMD 2S TRAPPC11-gerelateerde LGMD R18
GMPPB LGMD 2T GMPPB-gerelateerde LGMD R19
ISPD LGMD 2U ISPD-gerelateerde LGMD R20
POGLUT1 LGMD 2Z POGLUT1-gerelateerde LGMD R21
COL6A1, COL6A2, COL6A3 Bethlem myopathie recessief Collageen 6-gerelateerde LGMD R22
 LAMA2 Laminine α2-gerelateerde spierdystrofie Laminine α2-gerelateerde LGMD R23
POMGNT2 POMGNT2-gerelateerde spierdystrofie POMGNT2-gerelateerde LGMD R24

Tabel 2: oude en nieuwe naam recessieve vormen

Gen Oude naam Nieuwe naam Reden voor exclusie LGMD
Myot LGMD 1A Myofibrillaire myopathie Patroon van spierzwakte anders dan LGMD (distale spierzwakte)
LMNA LGMD 1B Emery–Dreifuss spierdystrophie (EDMD) Ziekte beloop conform EDMD
CAV3 LGMD 1C Rippling muscle disease Klachten bestaan voornamelijk uit rippling muscle disease en spierpijn
DES LGMD 1E Myofibrillaire myopathie Patroon van spierzwakte anders dan LGMD (distale spierzwakte)
? LGMD 1H Niet bevestigd Foutief gelinkt aan LGMD
DES LGMD 2R Myofibrillaire myopathie Patroon van spierzwakte anders dan LGMD (distale spierzwakte)
GAA LGMD 2V Ziekte van Pompe Bekend ziektebeeld
PINCH2 LGMD 2W PINCH-2 gerelateerde myopathie Slechts in een familie gerapporteerd, voldoet daarmee niet aan definitie LGMD
BVES LGMD 2X BVES gerelateerde myopathie Slechts in een familie gerapporteerd, voldoet daarmee niet aan definitie LGMD
TOR1AIP1 LGMD 2Y TOR1AIP1 gerelateerde myopathie Slechts in een familie gerapporteerd, voldoet daarmee niet aan definitie LGMD

Tabel 3: nieuwe naamgeving subtypen anders dan LGMD

Bent u patiënt of mantelzorger en heeft u een vraag?

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Stel deze vraag dan aan de specialisten van het expertisecentrum via het contactformulier. Zij helpen u graag.
Stel een vraag
Weet u wat u moet doen bij een spoedopname? Informatie over spoedopnames